medusizlase-mazais-pavidu

medusIzlase3eu

3 x 65g = 195g

Bioloģiskās medus izlases
piedāvājam šādās komplektācijās:
medus izlase novadi

ar vāku etiķešu komplektācijas iespējām

 medus-izlases-vaki